De Maylight Webwinkel

Praktijk Maylight bestaat al sinds 1992. In al die jaren zijn heel wat consulten en healings verzorgd en hebben we spirituele reizen en meditatieconcerten georganiseerd. In al die jaren, dat wij dit prachtige spirituele en energetische werk mogen doen, hebben we een goed zicht gekregen op welke producten ons het beste helpen in onze dagelijkse praktijk. Of dit nu is om gewoon ons werk praktisch te kunnen doen, zoals met bepaalde typen Tarot Kaarten of Kristallen Schedels of dat dit is omdat deze producten ons werk aangenamer en gemakkelijker maakt.

Sommige producten máken we zelfs zelf, omdat we deze producten nodig hadden in onze praktijk, maar ze (nog) niet bestonden. De Avalon ELA-Energy Essences zijn ontstaan, door de verdere ontwikkeling van de Avalon ELA-Energy Healing methode, maar ook omdat er een vraag naar ontstond vanuit de cliënten. Een van de redenen, waarom de muziek van Roger is ontstaan is omdat er géén passende klank healing methode was, die naadloos aansluit bij de Avalon ELA-Energy Healing methode.

Al de producten die wij in deze webwinkel aanbieden, hebben wij zelf gebruikt in de dagelijkse praktijk. 

Boeken

Marion beschrijft in haar boeken haar groei naar het mediumschap. Als kind had zij al helderziende waarnemingen en dromen. Met de helende energie die zij bij zich draagt, kan zij pijn weghalen. Ze beschrijft hoe haar bovennatuurlijke gave een steeds grotere rol ging spelen in haar leven. Haar yogaopleiding vormt de basis voor haar verdere spirituele ontwikkeling. Ze komt in contact met haar vorige levens, volgt diverse cursussen en laat zich leiden door haar gids, Achim. Het mediumschap ziet Marion als haar opdracht. In de cursussen die ze geeft, wil ze mensen helpen om zich te ontwikkelen en om te groeien in hun eigen spiritualiteit.

Marion's boeken zijn makkelijk leesbaar en toegankelijk voor iedereen die is geïnteresseerd in het spirituele. tekst makkelijk wegleest.

Boeken in de Maylight Webwinkel

Muziek

Ieder mens heeft een specifieke toon, die bij hem of haar past, die hem of haar drijft en richting geeft. Die hem of haar aanraakt, omdat deze toon zijn of haar zieletoon is.

Gedurende 2009 zijn Marion en Roger begonnen aan muzieksessies. Dit zijn bijzondere sessies, waarin we readings combineren met het componeren en uitvoeren van soundscapes. De readings en de soundscapes samen, vormen een impressie van de ziel van de persoon, die de sessie ondergaat. Deze impressie geeft steun en brengt heling. 

Tijdens deze muzieksessies kwamen verschillende sterke energiesoorten naar voren en het werd ons duidelijk, dat we deze sterke en positieve energiesoorten mochten delen met grotere groepen mensen, die openstonden voor deze samenstellingen van energie. Marion en Roger organiseren sinds 2009 in inmiddels zeer populaire meditatieconcerten.

In de meditatieconcerten zijn verschillende van deze energiesoorten ingezet in de vorm van muzikale thema’s, klanken en overgangen. Elk meditatieconcert is daarmee een reis geworden door de energiecentra, waarbij vele zielen sámen de muziek gecomponeerd hebben. Ter plekke -in de kerk waar het meditatieconcert uitgevoerd werd- zijn deze muzikale impressies en expressies van Roger en de meditatie van Marion met elkaar verbonden tot een klinkend geheel, dat aangepast werd aan wat er in de kerk op energetisch niveau gebeurde.

Roger heeft de werking van deze muzikale versmelting gedurende de laatste jaren nauwkeurig onderzocht en begon de werking ervan te begrijpen. Hij heeft op basis van deze inzichten enkele jaren geleden de Sonicsync Klankhealing methode ontwikkeld. Nadat Roger zelf een Avalon ELA-Energy Healer en Master werd heeft hij deze klankhealing methode verder ontwikkeld naar de Avalon ELA-Energy Sound & Music Healing methode. Deze klankhealing methode, waarin traditionele instrumenten, zang en moderne technologie versmelten, is de "motor" achter de meeste muziek van Roger, die in deze webwinkel te koop is.

De muziek, die ontstaan is door het samengaan van Marion en Roger is nu beschikbaar in de vorm van live opnames van meditatieconcerten, thematische meditaties en instrumentale klank en muziek soundscapes. De Avalon Master serie bestaat uit meditatie soundscapes, die bij uitstek geschikt zijn als muzikaal, energetische begeleiding bij Avalon ELA-Energy Healing.

Muziek in de Maylight Webwinkel