Skip to main content

Opleidingen

Marion Berndsen

Marion werkt er vanaf het moment dat ze begon met het overdragen van haar mediumschap, in de vorm van een mediumschap opleiding, naar toe om mediumschap meer onder de aandacht te brengen op een zuivere en juiste manier, waarbij we samenwerken met artsen en het belang van de cliënt voorop staat, op welke manier dan ook. Bij de opleiding krijg je een dag les van dr. M. van Houten, die je de rode vlaggen leert, om zo te leren herkennen wanneer jouw cliënt medische hulp nodig heeft. Een waardevolle en veilige aanvulling voor jouw cliënt, maar ook voor als jij een praktijk op wilt zetten. 

Marion Berndsen, instituut voor Spirituele Opleidingen, is geregistreerd bij het CRKBO en dit betekent, dat Marion Berndsen, instituut voor Spirituele Opleidingen voldoet aan de eisen, die aan een opleidingsinstituut gesteld worden. 

Marion, Berndsen, instituut voor Spirituele Opleidingen biedt korte beroepsopleidingen aan tot Medium en Avalon-ELA energy healer maar ook geeft zij een coachingsopleiding en aanvullende modules. 

Klachtenprocedure voor opleidingen:

In de regel krijgt Marion Berndsen, Instituut voor Spirituele Opleidingen gelukkig zeer weinig tot nul klachten. Marion heeft eerlijkheid en openheid hoog in het vaandel staan en daarom zal er, mocht je een klacht hebben, gekeken worden naar een oplossing. We gaan er dan ook vanuit dat je er met Marion prima uitkomt.

Mochten de gesprekken toch vastlopen, zal inmenging van het CAT (geschillencommissie)  ingeschakeld worden. Sowieso zal jouw eventuele klacht binnen 4 weken zijn afgehandeld, vanaf het moment dat jij je klacht hebt ingediend. Mocht hier langere tijd voor nodig zijn, word je hiervan op de hoogte gesteld.