Over Maylight ISMT

“Er zijn andere vormen van samenwerken, samenleven en leren nodig die de kloof tussen de oude en de nieuwe tijd kunnen blijven overbruggen. Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training biedt een breed spectrum aan opleidingen, producten en diensten voor particulieren en professionals, die intuïtie, creativiteit en onderzoek op een krachtige maar persoonlijke manier met elkaar verbinden.”

Marion Berndsen is een bekend medium in Nederland. Daarnaast is zij healer, docente én auteur. Ze is geboren in 1955 en heeft vanaf 1995 tot en metdecember 2015 een praktijk gehad in de omgeving van Amsterdam. Sinds december 2015 zet zij haar praktijk voort in Uden (noord Brabant) en voert zijn incidenteel nog praktijk in Hoofddorp.  Zij heeft meerdere boeken voor volwassenen geschreven en één kinderboek. Tevens schreef zij vier jaar lang een column in het spirituele blad Paravisie en schreef zij in het online magazine Gladly. Haar warme persoonlijkheid is opgevallen bij diverse Nederlandse bladen, die zeer lovend over haar schreven.

Roger Lenoir is kunstenaar, componist/muzikant en energetisch healer. Binnen de praktijk begeleidt hij kinderen, studenten en volwassenen bij het vinden en in de praktijk brengen van hun persoonlijke balans verenigd met hun talenten op een manier die past bij hun ziel. In het kader daarvan doet Roger ook onderzoek naar nieuwe technologisch ondersteunde manieren om kunst en spiritualiteit met elkaar te verbinden. Dit onderzoek doet hij ten dele samen met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, waar hij werkt als onderzoeker.  

CRKBO

Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training wil de maatschappij voorzien van goed opgeleide mediums, healers en spiritueel therapeuten. Daarnaast wil Maylight ISMT in de brede zin van het woord bijdragen aan duurzame professionalisering van het beroep mediumschap. Daarom streven we naar spirituele opleidingen van een hoge kwaliteit. Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training staat ingeschreven bij het Centraal Register voor Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training voldoet aan de kwaliteitseisen, die gesteld worden aan geregistreerde onderwijsinstellingen. 

Maylight ISMT werkt samen met de reguliere zorg en wel om verschillende meerdere redenen. De belangrijkste reden is, dat wij de complementariteit tussen de energetische en reguliere zorg zien en wij willen bijdragen aan het constructief samengaan van deze twee invalshoeken om onze gezondheid en ontwikkeling. Daarom hebben wij plek gemaakt in ons onderwijsprogramma en dienstverlening, die we kunnen gebruiken om de verbinding tussen reguliere zorg en paranormale zorg in combinatie aan te bieden. Natuurlijk geheel afgestemd op de behoefte van de cliënt.

Maylight ISMT werkt samen met:

Irene Verweij

Irene Verweij (psycholoog)

Miriam van Houten

Miriam van Houten (klinisch geriater)