Het Avalon ELA-Energy Platform

Avalon ELA-Energy Healers en Masters

Het Avalon ELA-Energy Platform is ontstaan uit de wens van de inmiddels afgestudeerde Avalon ELA-Energy Healers en Masters, om één gezamelijke plek op internet te hebben, waarop ze hun ervaringen, wensen én diensten kunnen uitwisselen. Er is behoefte aan één plek, waar zowel de Healers, Masters als hun cliënten en aspirant cursisten informatie kunnen vinden over Avalon ELA-Energy en waar en bij wie men terecht kan voor behandelingen en opleidingen.
 
Daarom hebben we het Avalon ELA-Energy Platform opgericht.
 
Alleen geregistreerde Avalon ELA-Energy Healers en Masters kunnen deelnemen aan het Avalon ELA-Energy Platform. Bezoekers kunnen het Avalon ELA-Energy Platform vrij gebruiken om informatie te zoeken over Avalon ELA-Energy Healers en Masters en kunnen via het Platform met hen in contact komen.
 
In de volgende pagina's wordt de onstaansgeschiedenis van het Avalon ELA-Energy Platform weergegeven en wordt ook aangegeven wat deelname van een Avalon ELA-Energy Healer aan het platform inhoudt.