Disclaimer en Klachtenregeling

Definities

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  1. de eigenaar: de eigenaar van de website;

  2. gebruik(en): alle denkbare handelingen;

  3. u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

  4. de content: alle in de website aanwezige inhoud;

 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Klachtenregeling Maylight ISMT

Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training voert een professionele werkwijze. Onze docenten en begeleiders werken volgens een aantal richtlijnen. In het geval dat u ontevreden bent over onze medewerkers of hun functioneren, dan kunt u zich als client, die een beroep doet op de ondersteuning van het Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training bij onvrede over onze diensten zich met uw bezwaar tot ons richten via onze klachtenregeling. 

Samen praten over waar u ontevreden over bent, helpt vaak en samen komt u tot een oplossing. Via de links hieronder kunt u onze klachtenregeling downloaden. Ook hebben we een voorbeeldbrief voor u klaargemaakt, die u kunt downloaden en die u kunt gebruiken om ons op een gerichte wijze de informatie te geven, die wij nodig hebben om uw klacht doeltreffend af te handelen.

Klachtenregeling (PDF)

Collectief Alternatief Therapeuten (CAT)

Vanaf 1 januari 2017 ben je als alternatief genezer verplicht aan de nieuwe wet WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) te voldoen. Wat houdt dit in? Om te mogen blijven werken als alternatief behandelaar moet je er minimaal voor zorgen dat jouw klachtenregeling per 1 januari 2017 voldoet aan de nieuwe wet. Minimaal dien je ervoor te zorgen dat je bent aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Met een deugdelijk klacht en tuchtrecht en onpartijdige geschillencommissie. Daarnaast moet je een beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Wat gebeurt er als je dit niet doet? Voldoe je niet aan de wettelijke eisen dan heeft dit tot gevolg dat je strafbaar bent. Je mag je niet als alternatief therapeut presenteren en werken. Daarnaast loop je groot risico op schadeclaims van potentiële ontevreden klanten. Deze schadeclaims kunnen oplopen tot €500.000,-. De nieuwe wet maakt het indienen van schadeclaims makkelijker als de behandeling niet naar tevredenheid is verlopen. Een ingewikkelde en lastige opgave voor de alternatief genezer. Vooral als je als alternatief genezer/paranormaal werker al jaren prima jezelf redt zonder ‘ergens’ bij te zijn aangesloten.


Maylight ISMT is zélf aangesloten bij CAT om zo verzekerd te zijn van naleving van de Wet. Daarnaast werken CAT en Maylight ISMT structureel samen om de studenten, die Maylight ISMT opleidt op een correcte wijze voor te bereiden en te begeleiden naar correcte naleving van de WKKGZ door de studenten van Maylight ISMT.

Aanschaf en gebruik van muziek

Buma/Stemra logoDe muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan het beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen via info@maylight.nl of bezoek de website van Nunc Ius die voor ons deze disclaimer heeft opgesteld.